Privacy informatie:

Versie 1.0; Vanaf mei 2018)
Sinds 25 mei 2018, de eisen van de EU-verordening inzake gegevensbescherming van toepassing in heel Europa (hierna DSGVO). Wij willen u graag overgenomen door Robert Kruger Woroniecki NIP: 7391986025, uitgevoerd verwerking van persoonsgegevens informatie in overeenstemming met deze nieuwe verordening (DSGVO zie artikel 13). Lees aandachtig ons privacybeleid. Als u vragen of opmerkingen over deze privacy-informatie, dan kunt u aan de achterzijde 2 e-mailadres vermeld in punt hen op elk moment.
 
inhoud
1. Overzicht
2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke en de data protection officer
3. Doeleinden van de gegevensverwerking, de rechtsgrondslag en de legitieme belangen van het Kruger Robert Woroniecki NIP: 7391986025 volgt of een derde partij, evenals de categorieën ontvangers
3.1. Bezoek onze website
3.2. Totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contract
3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
3.4. Online uiterlijk en website-optimalisatie
3.5. klantenrekening
3.6. contact
3.7. Klant review / commentaar
3.8. Sweepstakes
3.9. Sovendus
4. Toezending aan ontvangers buiten de EU
5. Uw rechten
6. omvang van uw taken is om ons te voorzien van uw gegevens
7. Gegevensbeveiligingsmaatregelen
1. Overzicht

Het volgende privacybeleid informeert u over de aard en omvang van de verwerking van zogenaamde persoonlijke gegevens door BALDUR-Garten GmbH. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die direct of indirect aan uw persoon kunnen worden toegeschreven of die kunnen worden toegewezen.
De gegevensverwerking door de Kruger Robert Woroniecki NIP: 7391986025 kan in wezen in drie categorieën worden verdeeld:
• Voor de uitvoering van het contract worden alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met Kruger Robert Woroniecki NIP: 7391986025 verwerkt. Zijn externe dienstverleners betrokken bij de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld Logistieke bedrijven of betalingsdienstaanbieders, uw gegevens worden in de vereiste mate doorgegeven.
• Naast contractuitvoering gebruiken we de gegevens die u in verband met het contract hebt verzameld ook om u van tijd tot tijd op de hoogte te houden van nieuwe aanbiedingen en promoties.
• Door de website van Kruger Robert Woroniecki NIP op te roepen: 7391986025 wordt er verschillende informatie uitgewisseld tussen uw terminal en onze server. Dit kunnen ook persoonlijke gegevens zijn. De op deze manier verzamelde informatie zal onder andere. gebruikt om onze website te optimaliseren of om advertenties weer te geven in de browser van uw apparaat.
Volgens de bepalingen van de AVG hebt u verschillende rechten die u tegen ons kunt laten gelden. Dit omvat u.a. het recht om beroep aan te tekenen tegen de geselecteerde gegevensverwerking, met name gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. De mogelijkheid van tegenspraak wordt benadrukt door druktechnologie.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan gerust contact op met ons / -n bedrijf data protection officer / -n voelen. De contactgegevens vindt u hieronder.
 
2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke en de data protection officer
Deze privacy informatie is van toepassing op de verwerking van gegevens door de Kruger Robert Woroniecki NIP: 7391986025 en www.setgarden.com/ Het / de functionaris voor gegevensbescherming van Kruger Robert Woroniecki is onder de bovengenoemde Adres, naar Hd. 10-457 Olsztyn strasse: Wyszyńskiego 18/206, of op setgarden@setgarden.com.
2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke en de data protection officer
Deze privacy informatie is van toepassing op de gegevensverwerking door het Kruger Robert Woroniecki NIP: 7391986025, 100-457 Olsztyn, straat ul Wyszynskiego 18/206 ( "controller"), en voor de volgende sites :. Www.setgarden.com.de, www. setgarden.com.nl, www.setgarden.com.it en www.setgarden.com.it het / de functionaris voor gegevensbescherming van Kruger Robert Woroniecki NIP: 7391986025 valt onder de o.g. Adres, naar Hd Abteilung Datenschutz, of naar setgarden@setgarden.com.
3. Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen, nagestreefd door Kruger Robert Woroniecki NIP: 7391986025 of een derde partij, evenals categorieën van ontvangers
3.1. Bezoek onze website
Wanneer u onze website bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. Wij hebben hier geen invloed op. De volgende informatie wordt ook zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen totdat de gegevens automatisch worden verwijderd:
• het IP-adres van het verzoekende apparaat met internettoegang,
• de datum en tijd van toegang,
• de naam en URL van het opgehaalde bestand,
• de website waarvan de toegang is gemaakt (verwijzende URL),
• De browser die u gebruikt en, indien nodig, het besturingssysteem van uw computer met internetfunctionaliteit en de naam van uw toegangsprovider.
De wettelijke basis voor het verwerken van het IP-adres is artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. Ons legitieme belang volgt uit de hieronder vermelde doeleinden van gegevensverzameling. Op dit punt zijn de aantekening dat we uit de gegevens zijn verzameld, geen directe conclusies over uw identiteit mogelijk en worden niet door ons getrokken.
Het IP-adres van uw apparaat en de andere hierboven vermelde gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:
• zorgen voor een soepele verbindingsopbouw,
• zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
• Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit.
De gegevens worden 48 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. We gebruiken ook cookies, trackingtools, targetingmethoden en plug-ins voor social media voor onze website. De exacte procedures en hoe uw gegevens voor dit doel worden gebruikt, worden beschreven in Paragraaf 3.4 hieronder. in meer detail uitgelegd.
Op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige aanbieding van onze aanbiedingen in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) GDPR plaatsen we namens ons derden in de context van hostingdiensten en IT-services
voor de werking van onze online aanbiedingen, mailing en onderhoud van onze systemen. Onze serviceproviders verwerken dit namens ons, bijvoorbeeld Voorraad, contact, gebruik contract- en communicatiegegevens van klanten en prospects. 3.2. Totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contract
3.2.1. Gegevensverwerking bij het afsluiten van het contract
Onderwerp van de Kruger Robert Woroniecki NIP: 7391986025 is de afstandsverkoop van goederen. In dit verband verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het sluiten, uitvoeren of beëindigen van een contract met u. Deze omvatten:
• Voornaam, achternaam
• Factuur- en afleveradres
• E-mailadres
• Factuur- en betalingsgegevens
• Geboortedatum, indien van toepassing
• indien nodig telefoonnummer
• indien van toepassing BSW-lidmaatschapsnummer
De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) GDPR, i. U verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons. Om uw e-mailadres te verwerken, zijn wij ook verplicht om een elektronische opdrachtbevestiging te sturen vanwege een vereiste in het Burgerlijk Wetboek (BGB) (artikel 6, lid 1, onder c) GDPR). Voor zover wij uw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie hieronder 3.3.), Slaan wij de verzamelde gegevens op voor de uitvoering van het contract tot het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht of eventuele contractuele garantie- en garantierechten. Na het verstrijken van deze periode behouden wij de informatie die door de handels- en belastingwetgeving van de contractuele relatie voor de wettelijke perioden is vereist in een geblokkeerde vorm. Voor deze perioden (zes tot tien jaar na het einde van het jaar waarin het contract werd gesloten), zullen de gegevens opnieuw worden verwerkt in het enkele geval van een beoordeling door de belastingdienst.
Om het koopcontract te verwerken, is de volgende aanvullende gegevensverwerking vereist:
Als u een andere betaalmethode hebt gekozen dan vooruitbetaling, zullen we de vereiste betalingsgegevens doorgeven aan derden (bijvoorbeeld in het geval van creditcardbetalingen aan uw creditcardaanbieder). Als u de betaaldiensten van derden (Visa, Mastercard, AmericanExpress, Paypal,) gebruikt, zijn de respectieve bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid van deze betalingsproviders van toepassing. Wij zullen details van uw afleveradres doorsturen naar een logistiek bedrijf in opdracht van ons met het oog op de verwerking van het koopcontract. In individuele gevallen (bijvoorbeeld bij het bestellen van tuinmeubelen), zullen we uw e-mailadres en, indien nodig, uw telefoonnummer doorsturen naar het logistieke bedrijf in opdracht van ons. Het logistieke bedrijf neemt voorafgaand aan de levering contact met u op om u op de hoogte te stellen van het tijdstip van levering of om details over de levering af te spreken. 3.2.2. Identiteit, kredietwaardigheid en overdracht aan kredietbureaus
Indien nodig verifiëren we uw identiteit door gebruik te maken van informatie van serviceproviders. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) en f) GDPR. De autorisatie hiervoor is het gevolg van de bescherming van uw identiteit en het voorkomen van poging tot fraude op onze kosten. Het feit en het resultaat van ons verzoek wordt toegevoegd voor de duur van het contract opgeslagen uw klant of uw gastaccount.
Als we van te voren invoeren, z. Als u bijvoorbeeld een aankoop doet op rekening, kunnen we kredietinformatie verkrijgen om onze legitieme belangen te beschermen. We overdracht van uw gegevens (naam, adres en, indien nodig. Geboortedatum) ten behoeve van krediet controles, referentie-informatie voor de beoordeling van het risico op wanbetaling op basis van wiskundige en statistische methoden gebruiken adresgegevens en voor de verificatie van uw adres (het testen op deliverability) aan de Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrondslag dergelijke uitzendingen zijn voorwerpen 6 paragraaf 1, letter b) en 6 paragraaf 1, punt f) van de DSGVO. Transmissions op basis van deze bepalingen kan alleen in de mate die nodig is voor de uitoefening van de legitieme belangen van ons bedrijf of derden in plaats van de belangen van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen overheersen. Gedetailleerde informatie over de ICD i.S.d. Artikel 14 GDPR, i. Voor informatie over de zakelijke doeleinden, ten behoeve van data-opslag, data-ontvangers, voor individuele recht op informatie, het recht om te annuleren of te wijzigen onder https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.
In het geval van een betalingsachterstand, dienen wij de nodige gegevens in bij een bedrijf dat opdracht heeft gegeven tot de claim als aan de overige wettelijke vereisten is voldaan. De rechtsgrondslagen hiervoor zijn zowel artikel 6, lid 1, onder b), als artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. De verklaring van een contractuele vordering moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de tweede bepaling. Informatie over de betaling vertraging of een eventuele slechte schulden, bieden wij ook de nakoming van alle andere wettelijke vereisten met ons samenwerkende instanties. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. Het legitieme belang dat dit vereist, vloeit voort uit ons belang en uit het belang van derden bij het verminderen van contractrisico's voor toekomstige contracten. 3.2.3. PayPal
Bij betaling via PayPal worden uw betalingsgegevens overgedragen aan PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"). PayPal reserveert zichzelf voor de betaalmethodes creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" via PayPal voor het uitvoeren van een kredietcontrole. Het resultaat van de kredietcontrole van de statistische kans op wanbetaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over de levering van de respectieve betaalmethode. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van de credit rating, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder meer adresgegevens opgenomen. Verdere informatie over gegevensbescherming, onder andere aan de gebruikte kredietreferentiesbureaus, vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
De volgende verklaringen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. DSGVO verklaart dergelijke gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f), fundamenteel denkbaar en als een legitiem belang. De duur van de gegevensopslag voor promotionele doeleinden volgt geen starre principes en is gebaseerd op de vraag of de opslag nodig is voor de promotionele aanpak. Zoals in het geval van uw oppositie, zie par.

3.3.3.

3.3.1. Reclamedoeleinden Kruger Robert Woroniecki NIP: 7391986025 en derden
Voor zover u een contract met ons hebt gesloten, nemen wij u als bestaande klant. In dit geval verwerken wij uw post contact buiten de aanwezigheid van een specifieke toestemming om u op deze manier informatie over nieuwe producten te sturen. In het geval van de catalogus verzoek zullen wij uw postadres contactgegevens te verwerken, zodat we de gewenste catalogus kunt krijgen. Van tijd tot tijd zullen wij uw post contactgegevens zeer zorgvuldig geselecteerde aannemers over te dragen aan ons op het gebied van postorder, zodat ze kunnen contact met u opnemen over hun producten. Uw e-mailadres dat we gebruiken om u informatie te sturen op hun eigen, vergelijkbare producten die buiten de aanwezigheid van een specifieke toestemming.
3.3.2. Interessante advertenties
Dit geeft u alleen een dergelijke promotie-informatie voor u met duidelijke belangstelling, categoriseren, en vullen we uw klant profiel voor meer informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor uw persoon (bijvoorbeeld basisgegevens van uw klantprofiel). Het doel is om te bieden u uitsluitend op basis van je echte of vermeende behoeften Reclame naar voren en dan overeenstemming met nutteloze reclame niet lastig te vallen.
3.3.3. recht op
Tegen de gegevensverwerking voor bovengenoemde doeleinden te allen tijde kosteloos afzonderlijk voor elk communicatiekanaal en gaan met toekomstige werking contradictie. Hiervoor volstaat een e-mail of een brief aan de onder 2. vermelde contactgegevens.
Voor zover u bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres voor verdere verwerking van advertentiegegevens geblokkeerd. Wij wijzen erop dat het ook kan optreden na ontvangst van uw bezwaarschrift of om een verzending van reclamemateriaal in uitzonderlijke gevallen. Dit is technisch te wijten aan de benodigde doorlooptijd van promotiemateriaal en betekent niet dat we niet uw bezwaar te implementeren. Bedankt voor uw begrip.
3.3.4. nieuwsbrieven

Op onze website bieden we u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. We gebruiken de technologieën van Inxmail en Selligent voor geautomatiseerd
E-mailnieuwsbrieven verzenden. Als onderdeel van de registratie van het abonnement op de nieuwsbrief verzamelen we persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres. Om ervoor te zorgen dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, maken we gebruik van de zogenaamde double opt-in methode één. Het abonnement op de nieuwsbrief vindt pas plaats na een succesvolle verificatie van het e-mailadres van de ontvanger. Hiertoe ontvangt de ontvanger onmiddellijk na verzending van het registratieformulier voor de nieuwsbrief een zogenaamde double opt-in mailing met een bevestigingslink. Alleen door de bevestigingslink te bellen, wordt u geabonneerd op de nieuwsbrief. Voor het bewijs van een geldige toestemming voor de nieuwsbrief de bevestigings link die de datum en tijd van de oproep, worden de IP-adres van de oproepende gebruiker en het e-mailadres van de ontvanger samen opgeslagen in een logbestand. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor uw eigen advertentiedoeleinden. We sturen u regelmatig onze nieuwsbrief, i. d. R. wekelijks ook. De nieuwsbrief bevat informatie over onze productaanbiedingen, promoties en kortingen. Om ons aanbod te optimaliseren, gebruiken we zogenoemde pseudoniemvorming in onze nieuwsbrieven. Hier ontvanger reacties (opening van een mailing, klik op tekst en beeld links downloaden van beelden met een e-mailprogramma) worden geregistreerd en opgeslagen voor statistische doeleinden. Door u te abonneren op de nieuwsbrief, geeft u ons uw toestemming.
Door je te registreren voor de nieuwsbrief verwerken we je e-mailadres en je naam voor het versturen van de nieuwsbrief. U geeft alleen toestemming aan ons bedrijf (Kruger Robert Woroniecki NIP: 7391986025). Wij delen uw e-mailadres niet met derden.
Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met het één dat uw persoonlijke gegevens zoals uw e-mail adres en (indien opgegeven) voornaam, naam, geslacht wordt opgeslagen. Uw gegevens worden vervolgens verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 a) GDPR.
De verwerking van uw elektronische contactgegevens wordt gemaakt op dit punt uitsluitend op basis van uw toestemming (artikel 6, paragraaf 1, onder a) DSGVO). U kunt uw toestemming op elk moment herroepen met ingang van kracht voor de toekomst. Voor dit doel, maken een kort bericht via e-mail naar het opgegeven kader van de tweede e-mailadres of klik op de "unsubscribe" knop aan de onderkant van elke nieuwsbrief.
3.4. Online aanwezigheid en website-optimalisatie

3.4.1. Cookies en webinsecten - Algemene informatie
We gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Voor zover deze cookies persoonsgegevens zijn, worden ze gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Onze interesse in het optimaliseren van onze website en advertenties op basis van uw bezoek aan onze website wordt als gerechtvaardigd beschouwd in de zin van de bovengenoemde bepaling. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw apparaat worden opgeslagen (laptop, tablet, smartphone, enz.) Wanneer u onze site bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In de cookie-informatie wordt opgeslagen, elk resulterend in verbinding met de specifieke gebruikte terminal. Dit betekent echter niet dat we ons onmiddellijk bewust zijn van uw identiteit. De gegevens die zijn opgeslagen in onze cookies
wordt niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, etc.). Aan de ene kant dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u individuele pagina's op onze website al hebt bezocht of dat u al bent ingelogd op uw klantaccount. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze pagina. Daarnaast gebruiken we omwille van de bruikbaarheid ook tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde periode op uw apparaat zijn opgeslagen. Als u onze website opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, herkent deze automatisch dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.
Als u een klantaccount bij Kruger Robert Woroniecki NIP: 7391986025 hebt en u bent ingelogd of activeert u de functie "ingelogd blijven", wordt de informatie opgeslagen in cookies toegevoegd aan uw klantaccount.
Aan de andere kant gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het oog op het optimaliseren van ons aanbod en om informatie weer te geven die is afgestemd op uw specifieke behoeften. Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt, die u al bij ons hebt. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een hint wordt weergegeven voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De opslagperiode van cookies hangt af van hun doel en niet van iedereen.
Webbugs of "clear GIF's" zijn kleine, ongeveer 1 * 1-pixel GIF-bestanden die verborgen kunnen zijn in andere afbeeldingen, e-mails of dergelijke. Webbugs hebben vergelijkbare functies als cookies, maar zijn voor u als gebruiker niet zichtbaar. Webbugs verzenden uw IP-adres, het internetadres van de bezochte website-URL), het tijdstip waarop de webbug werd bekeken, het browsertype van de gebruiker, evenals eerder ingestelde cookie-informatie naar een webserver. Door het gebruik van zogenaamde webbugs op onze pagina's, kunnen we uw computer identificeren en het gedrag van gebruikers evalueren (bijv. Reacties op promoties). Deze informatie is anoniem en niet gekoppeld aan persoonlijke informatie op de computer of database van de gebruiker. We kunnen deze technologie ook gebruiken in onze nieuwsbrief. Om webbugs op onze sites te voorkomen, kunt u tools gebruiken zoals: Webwasher, bugnosys of AdBlock. Om webbugs in onze nieuwsbrief te voorkomen, stelt u uw e-mailprogramma zo in dat er geen HTML in berichten wordt weergegeven. Webbugs worden ook voorkomen als u uw e-mail offline leest.

3.4.2. econda
derShoper GmbH worden gemaakt (http://www.shoper.pl) anonieme gegevens verzameld en opgeslagen, en uit deze gegevens, gebruikersprofielen die pseudoniemen gebruiken door middel van oplossingen en technologieën voor de aangepaste ontwerp en de optimalisatie van onze website. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt dat de erkenning van een Internet-browser toe te staan. Gebruikersprofielen zijn zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet met de gegevens over de drager van het pseudoniem
samengevoegd. Specifiek worden IP-adressen onleesbaar onmiddellijk na ontvangst, waarbij een toewijzing van gebruikersprofielen in IP-adressen niet mogelijk. Bezoekers van deze site kunnen bezwaar maken tegen deze verzamelen en opslaan van gegevens op elk moment voor de toekomst hier.
3.4.3. Google Analytics
Voor het doelgerichte ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze pagina's gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. In deze context pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt en maakt gebruik van cookies. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals
• browser / -versie,
• gebruikt besturingssysteem,
• Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
• hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
• tijdstip van serververzoek,

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden met het oog op marktonderzoek en het aanpassen van deze websites. Deze informatie kan ook worden overgedragen aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens verwerken in de bestelling. Uw IP-adres zal in geen geval worden samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. De IP-adressen zijn geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (zogenaamde IP-masking).
U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij wijzen er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden benut. Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door deze browser add-on https: // tools te gebruiken. google.com/dlpage/gaoptout?hl=en downloaden en installeren. Als alternatief voor de invoegtoepassing voor browsers, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u voorkomen dat Google Analytics wordt verzameld door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige verzameling van uw gegevens voorkomt wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Ga naar de Google Analytics-website https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl voor meer informatie over privacy met betrekking tot Google Analytics.

3.4.4. Trusted Shops
Om onze Trusted Shops keurmerk en beoordelingen te zien, indien nodig, verzameld en aan de Trusted Shops producten voor de koper na een bestelling Trusted Shops Trust badge is opgenomen op deze website bieden.
Dit is onze belangrijkste deel van een afweging van de belangen van de legitieme belangen te beschermen tegen een optimale marketing van ons aanbod.

In het aanroepen van de Trust Badge een zogenaamde server log file, die bijvoorbeeld de webserver slaat automatisch omvat uw IP-adres, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid data verzonden en de verzoekende provider (toegang tot de gegevens) en document retrieval. Deze toegang tot de gegevens worden niet geëvalueerd en later automatisch overschreven dan zeven dagen na het einde van uw pagina te bezoeken.

Andere persoonsgegevens worden verstrekt alleen in winkels vertrouwde zo ver als u besluit om een opdracht voor het gebruik van Trusted Shops producten te voltooien of al geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de overeenkomst tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst van toepassing is.
3.4.5. Shoper.pl
De Shoper.pl verzamelt en winkels op deze website en de subpagina's gegevens voor marketing en optimalisatie doeleinden. Gebruikers profielen kunnen anoniem worden gemaakt op basis van deze gegevens. Koekjes en een techniek kan worden gebruikt, genaamd de vingerafdruk. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de browser van de bezoeker worden opgeslagen. De vingerafdruk technologie slaat omgevingsvariabelen van de internetbrowser in een database zonder op te slaan unieke gebruiker gerelateerde gegevens, zoals een IP-adres. De cookies en / of vingerafdruk is het mogelijk om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde met de Exactag technologieën gegevens worden niet gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene om de bezoeker persoonlijk te identificeren persoon, worden persoonlijke gegevens niet worden vastgelegd. Met het oog op de eliminatie van de data-opslag zorgen in uw browser een cookie wordt ingesteld. Deze cookie wordt genoemd "exactag_new_ccoptout" en door "exactag.com" in te stellen. Hij moet niet zo lang als de opslag van de data wordt afgewezen worden verwijderd. Als u bezwaar wilt maken tegen de opslag van uw anonieme gegevens bezoeker verzameld voor de toekomst, klik dan op deze link
3.4.6.
, Bij een bezoek aan onze website dynamische servers EHI-gehalte (enz huidige waardering van de winkel, certificaat) geladen in de widget. Hier, uw IP-adres, eerder bezochte webpagina's, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid gegevens die worden overgedragen, browser typt samen met versie, die worden gebruikt door het besturingssysteem en de verzoekende provider (referrer data) worden doorgegeven aan de server van EHI. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van onze hoger rechtmatig belang bij de optimalisering van het assortiment volgens Art. 6, par. 1 f) DSGVO.
Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij EHI is te vinden op: www.shoper.pl

3.4.7.
Om artikelen te zoeken via het zoekveld, navigatie en filters, gebruiken we de FACT-Finder-technologie. Dit dient voor het gebruik van een fouttolerante zoekopdracht naar artikelen en het gemakkelijker vinden van onze producten in de winkel. Dit dient om het behoud van ons, in het kader van een afweging van de belangrijkste belangen, belangen in een optimale marketing van ons aanbod. FACT-Finder is een product van Shoper.pl, ul. Władysława Łokietka 79 • 31-280 Kraków. De gehoste FACT-Finder-oplossingen zijn alleen voor technische bewerking en slaan noodzakelijke gegevens op voor de functionaliteit. FACT-Finder slaat de informatie op die door de winkelapp wordt verzonden naar FACT-Finder. Dit zijn met name de volgende informatie: Ingediende gebruikers- en / of sessie-ID voor de modules Tracking, Analytics en Personalisatie. Bij gebruik van de personaliseringsmodule wordt de volgende informatie aanvullend verstrekt vanuit de loggegevens op basis van de gebruiker en / of sessie-ID die door de winkel is verzonden om een gepersonaliseerd zoekresultaat mogelijk te maken. Een toewijzing van de opgeslagen gegevens aan natuurlijke personen door Omikron is niet mogelijk met de verzending van anonieme gebruikers- en / of sessie-ID's. De gegevens die voortvloeien uit de werking van de applicatie worden opgeslagen en bewaard gedurende de volledige looptijd van het contract. Voor de gegevens is een permanente anonimisering. Ga voor meer informatie over privacy naar: https://www.shoper.pl

3.4.8. targeting
De hieronder vermelde richtingsmaatregelen die door ons worden gebruikt, worden geïmplementeerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. Door middel van de targetingmaatregelen die we gebruiken, willen we ervoor zorgen dat alleen uw daadwerkelijke of vermoedelijk op interesses gerichte advertenties op uw apparaten worden weergegeven. Het is niet in uw belang om u lastig te vallen met advertenties die voor u niet interessant zijn.
3.4.8.1. onsite Targeting
Op onze website worden cookies gebruikt om informatie te verzamelen en te evalueren voor het optimaliseren van reclame. Deze informatie bevat bijvoorbeeld informatie over onze producten waarin u bent geïnteresseerd. De verzameling en evaluatie gebeurt uitsluitend op pseudoniem en laat ons niet toe u te identificeren. In het bijzonder wordt de informatie niet samengevoegd met persoonlijk identificeerbare informatie over u. Op basis van de informatie kunnen we u op onze site aanbiedingen tonen die specifiek zijn afgestemd op uw interesses, omdat ze voortvloeien uit uw eerdere gebruikersgedrag. De cookie wordt na 30 dagen automatisch verwijderd.
3.4.8.2. retargeting
Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologieën. Dankzij de technologieën kunnen internetgebruikers die onze website al hebben bezocht, worden getarget op internetreclame die is afgestemd op hun interesses. Daarbij zijn wij van mening dat reclame die is toegesneden op persoonlijke interesses, voor internetgebruikers interessanter is dan reclame die geen betrekking heeft op persoonlijke interesses. De benodigde informatie wordt verzameld door de retargetingtechnologieën en in de vorm van cookies op de.
Computer heeft de bezoekers van deze website bewaard. Er vindt geen opslag van persoonlijke gegevens plaats. Als u niet geïnteresseerd bent in op interesses gebaseerde advertenties, kunt u de levering van dergelijke advertenties hier deactiveren:
• Criteo
• Google Retargeting

3.4.8.3. Facebook-remarketing of retargeting
Op deze pagina zijn remarketingtags van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS geïntegreerd. Wanneer u deze pagina bezoekt, maken remarketingtags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u deze pagina hebt bezocht met uw IP-adres. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan deze pagina koppelen aan uw gebruikersaccount. De op deze manier verkregen informatie kan worden gebruikt voor de weergave van Facebook-advertenties. Er wordt op gewezen dat de exploitant van deze site geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook ontvangt.
Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Facebook op http://www.facebook.com/about/privacy. Als u geen gegevens wilt verzamelen via Custom Audience, kunt u aangepaste doelgroepen hier uitschakelen (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/).
3.4.8.4. Affiliates
We werken samen met adverteerders om het online aanbod op onze site nog interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden cookies door onze reclamepartners ingesteld bij het bezoeken van onze site (zogenaamde third-party cookies). In de cookies van onze advertentiepartners wordt informatie ook opgeslagen met pseudoniemen over uw gebruikersgedrag en uw interesses bij het bezoeken van onze site. Mede ook wordt informatie vastgelegd, die resulteerde vóór het bezoek van onze zijde aan andere kanten. Deze informatie wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties van onze advertentiepartners te tonen. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met persoonlijk identificeerbare informatie over u. De cookie wordt gedurende een periode van 90 dagen opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd. U kunt het op interesses gebaseerd adverteren van onze advertentiepartners voorkomen door een overeenkomstige cookie-instelling in uw browser (zie ook 3.4.1). Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van.
3.4.8.5. Oppositie / opt-out mogelijkheid
Naast de hierboven beschreven deactiveringsmethoden, kunt u over het algemeen de toegelichte targetingtechnologieën voorkomen door een overeenkomstige cookie in te stellen in uw browser (zie ook 3.4.1). U kunt hier ook op voorkeursinstellingen gebaseerde advertenties deactiveren. Nadat u deze link hebt geopend, worden trackingcookies in de toekomst niet meer opgeslagen. U hebt op elk moment de mogelijkheid om de deactivering van cookies in uw klantenaccount te annuleren. 3.4.9. Social media plug-ins
We gebruiken Social Plug-ins van het sociale netwerk Facebook op onze website op basis van artikel 6 (1) (f) GDPR om ons bedrijf beter bekend te maken. Het onderliggende commerciële doel moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor de privacy-conforme werking moet door de provider worden gegarandeerd. De integratie van deze plug-in door ons gebeurt door middel van de zogenaamde twee-klik methode om bezoekers op onze best mogelijke manier te beschermen.

3.4.9.1. Facebook
Deze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging "Social Plug-in of Facebook" of "Facebook Social Plugin". Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins. Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en daarmee in de website geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de overeenkomende pagina van onze website, zelfs als u geen Facebook-account hebt of momenteel niet bent ingelogd op Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw Facebook-account. Als u bijvoorbeeld met de plug-ins werkt, klikt u op de knop "Vind ik leuk" of laat een opmerking achter, de bijbehorende informatie wordt ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepost en weergegeven aan je Facebook-vrienden. Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en op maat gemaakte Facebook-pagina's. Voor dit doel gebruikt Facebook gebruikers-, rente- en relatieprofielen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te evalueren in relatie tot de advertenties die op Facebook worden weergegeven, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van Facebook aan te bieden. Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens toewijst aan uw Facebook-account, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

3.4.10. Google reCAPTCHA
Ten behoeve van de bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en spam gebruiken we als onderdeel van een aantal formulieren op deze website Google reCAPTCHA service bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (hierna: Google) Door het aanvinken Met handmatige invoer voorkomt deze service dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) abusievelijke activiteiten op de site uitvoeren. In overeenstemming met artikel 6 par. 1 zin 1 lit. f DSGVO het behoud van onze in de context
een afweging van belangen dwingende legitieme belangen bij de bescherming van onze site tegen misbruik, evenals een probleemloze versie van onze online aanwezigheid.
Google reCAPTCHA gebruikt door een ingebed in de webpagina code, een zogenaamde. JavaScript, in de review methoden die analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken, zoals cookies. De informatie over uw gebruik van deze website met inbegrip van uw IP-adres automatisch verzameld worden meestal doorgegeven aan een server van Google in Amerika en daar opgeslagen. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser zijn opgeslagen, geëvalueerd door Google reCAPTCHA.
Een uitlezing of opslag van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van de respectieve vorm vindt niet plaats.
Google is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een huidig certificaat kan hier worden bekeken. Op grond van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de laatste Europese Commissie heeft gevonden een adequaat niveau van gegevensbescherming voor gecertificeerd onder de Privacy Shield bedrijven.
U kunt het verzamelen van gegevens die zijn gegenereerd door de JavaScript, of het cookie te voorkomen en met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de instelling uitvoering van de browser van JavaScripts of het instellen van cookies. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.
Meer informatie over het privacybeleid van Google is hier te vinden.
3.4.11. Selligent
anonieme gegevens worden verzameld en opgeslagen voor het op maat ontwerpen en optimaliseren van deze website door middel van oplossingen en technologieën van Selligent GmbH en gemaakt op basis van deze gegevens, gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt dat de erkenning van een Internet-browser toe te staan. Gebruikersprofielen worden niet samengevoegd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker met informatie over de drager van het pseudoniem. Specifiek worden IP-adressen onleesbaar onmiddellijk na ontvangst, waarbij een toewijzing van gebruikersprofielen in IP-adressen niet mogelijk. Bezoekers van deze site kunnen bezwaar maken tegen deze verzamelen en opslaan van gegevens op elk moment voor de toekomst hier.

3.5. klantenrekening
Om u tijdens uw aankoop het grootst mogelijke comfort te bieden, bieden wij u de permanente opslag van uw persoonlijke gegevens in een met een wachtwoord beveiligd klantaccount. De investering van de klantenrekening is vrijwillig en vindt plaats op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, letter a) GDPR. Na het instellen van een klantaccount is opnieuw invoeren niet nodig. U kunt op elk gewenst moment ook de gegevens bekijken en wijzigen die zijn opgeslagen in uw klantaccount.
Naast de gegevens die tijdens een bestelling zijn aangevraagd, moet u een zelfgekozen wachtwoord opgeven om een klantaccount in te stellen. Dit wordt, samen met uw e-mailadres, gebruikt om toegang te krijgen tot uw klantaccount. Behandel uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk en maak deze in het bijzonder niet toegankelijk voor niet-geautoriseerde derden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verkeerd gebruikte wachtwoorden. tenzij we verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Houd er rekening mee dat zelfs na het verlaten van onze website, u automatisch bent ingelogd, tenzij u actief uitlogt. U hebt de mogelijkheid om uw klantaccount op elk gewenst moment te verwijderen. Log in op uw klantaccount. Op de overzichtspagina "Mijn gebruikersgegevens" vindt u onderaan de knop "Account verwijderen" Als u op deze knop klikt, wordt een pop-upvenster geopend met de vraag "Wilt u echt uw gebruikersaccount verwijderen?". Als u op de knop "account verwijderen" klikt, wordt uw account volledig verwijderd. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat de gegevens in het klantaccount kunnen worden verwijderd.

3.6. contact
Opdat u snel en gemakkelijk contact met ons kunt opnemen, bieden wij u ons contactformulier aan. Het gebruik van het contactformulier is vrijwillig en vindt plaats op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. Wij gebruiken de informatie die u verstrekt om uw vragen te beantwoorden of om uw verzoek te verwerken. Er is in deze context geen bekendmaking van gegevens aan derden. De gegevens worden verwijderd wanneer de feiten definitief worden verduidelijkt.
3.7. Customer reviews / opmerkingen
U hebt de mogelijkheid om productrecensies en opmerkingen op onze website te publiceren. Wanneer u een opmerking of beoordeling van producten indient, verwerken wij alle persoonlijke informatie die u vrijwillig invoert in de opmerkingen of beoordelingen. U kunt ook inhoud publiceren onder een pseudoniem en / of uw voornaam en ingekorte achternaam. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking (en) is artikel 6, lid 1, onder a), artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. 4. Geadresseerden buiten de EU
Met uitzondering van 3.4.8.3. en 3.4.9.1. We sturen uw gegevens niet door naar ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De onder 3.4.8.3. en 3.4.9.1. De hierboven genoemde verwerkingshandelingen zorgen ervoor dat de gegevens worden verzonden naar de servers van de leveranciers van tracking- of targetingtechnologieën die door ons zijn besteld. Deze servers bevinden zich in de VS. De datatransmissie vindt plaats in overeenstemming met de principes van het zogenaamde Privacy Shield en op basis van zogenaamde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. 5. Rechten van de consument
5.1. overzicht
Naast het recht op herroeping van uw toestemming die aan ons is verleend, zijn de volgende verdere rechten voor u beschikbaar als de respectieve wettelijke vereisten van toepassing zijn:
• Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met. Artikel 15 GDPR; U kunt met name informatie ontvangen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw informatie is bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn, de bron van uw gegevens, indien niet rechtstreeks bij u verzameld,
• Recht op correctie van onjuiste gegevens of voltooiing van correcte gegevens vlg.

Art. 16 DSGVO,
• het recht om uw gegevens bij ons opgeslagen acc verwijderen. Artikel 17 DSGVO geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten moeten worden gerespecteerd voor verdere opslag. Omvang,
• het recht om de verwerking van uw gegevens acc beperken. . Art 18 DSGVO, voor zover het de juistheid van de informatie over u wordt geweigerd, de verwerking ervan onwettig is, maar je weigert om te sterven; de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevens niet nodig, maar deze om te beweren dat de uitoefening of de verdediging van een recht eisen vereisen of u hebt geplaatst, overeenkomstig art. 21 DSGVO object met de verwerking,
• Het recht om data portabiliteit gem. Art. 20 DSGVO, dat wil zeggen zich het recht voor om aan de slag overgebracht naar een standaard, machine-leesbaar formaat opgeslagen gegevens door ons te selecteren, of om de overdracht naar een andere lading te eisen
• Het recht om te klagen bij een supervisor. In het algemeen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van hun gewone verblijfplaats of werkplek of ons hoofdkantoor voor dit.
5.2. recht op
kan, volgens de voorschriften van art. 21 par. 1 DSGVO de verwerking van gegevens om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betrokkene, worden afgewezen.
De voorgaande algemene verzet recht geldt voor alle in deze privacy informatieverwerking doeleinden die op grond van artikel 6 van paragraaf 1, letter f) DSGVO verwerkt beschreven. In tegenstelling tot de gerichte verwerking van gegevens voor commerciële doeleinden speciale recht zich te verzetten (zie hierboven 3.3.3), zijn we na DSGVO de uitvoering van een dergelijke algemene tegenstrijdigheid alleen op prijs stellen indien u ons noemen dit redenen van groot belang is (bijvoorbeeld een potentieel gevaar voor leven of de gezondheid). Daarnaast is het mogelijk om aan de slag om het Kruger Robert Woroniecki NIP: aan 7391986025 bevoegde toezichthoudende autoriteit of / het DPO / -n vonRobert Woroniecki draaien.
6. omvang van uw taken is om ons te voorzien van uw gegevens
Je hoeft alleen maar om de gegevens die nodig zijn voor het opstarten en uitvoeren van een zakelijke relatie of een precontractuele relatie met ons of voor de collectie te bieden, zijn we wettelijk verplicht. Anders, een contract tussen u en ons is niet mogelijk.
 
7. Data Security
Alle gegevens die door u persoonlijk, met inbegrip van uw betaling gegevens worden verzonden met de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en bewezen standaard, bijvoorbeeld, ook voor online bankieren wordt gebruikt. (: // ... dwz https) in de adresbalk van uw browser of het slotje in uw browser op de bodem kunt u een beveiligde SSL-verbinding, onder andere met een onderschrift s bij http herkennen.
We maken gebruik van de rest van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw opgeslagen persoonsgegevens te beveiligen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeautoriseerde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.
Voor zover we opdracht dienstverleners als onderdeel van een baan verwerking, betrokkene waar dezelfde veiligheidsnormen als de onze.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Sklep internetowy Shoper.pl